Historia

Lindroths Åkeri AB startade 1996 då Lars övertog en Tankbil han kört under flertalet år. Han startade upp i egen regi.

 

Företagat transporterade till en början bränsle åt dåvarande Gävleborgs Petroleum. Sedan dess har han utökat med flera bilar och uppdrag i den takt som efterfrågats.

 

Idag transporterar vi olja, gasol, grus, styckegods och har många andra uppdrag.