Kvalitetpolicy

 

Vi arbetar tillsammans för nöjda kunder med god lönsamhet.

 

Detta når vi genom nedanstående punkter.

 

•Använder alltid kompetent personal för uppdraget

•Bemöter kunden väl och är lyhörda.

•Förvissar oss om att kundens krav på tjänsten uppfylls.

•Målet är att alltid göra rätt från början.

•Ser till att utföra överenskomna tjänster i rätt tid.