Miljöpolicy

 

Framtiden är viktig och då tänker vi såklart på miljön. Vi arbetar dagligen med att transportera miljömedvetet och strävar alltid efter att bli bättre.

 

Fossilfria bränslen

För oss var det ett självklart val att börja köra på fossilfritt bränsle. Idag går flertalet av våra fordon på HVO som är ett 100% förnybart bränsle.

 

Smart transportplanering

Vill man vara ett flexibelt företag krävs det att man är effektiv. Vi förespråkar alltid effektiva transporter. Både för ekonomins skull men såklart även ur miljösynpunkt.